Kveldsmesse med DIGC i Åssiden kirke

Tirsdag 2. april arrangeres kveldsmesse med Drammen International Gospel Choir i Åssiden kirke kl 19.30 (flyttet fra 19. februar). Dette er en messe skrevet av Trond Akerø-Kleven og Dag Kaspersen. Den ble urfremført i forbindelse med Åssiden kirkes 50 årsjubileum i 2017. Messen er skrevet i et moderne tonespråk og feires som en gudstjeneste med prest, kor og menighet (som får utdelt program med tekster/noter).Om du ikke har hatt anledning til å være med og feire denne messen tidligere, er dette kvelden da du bør finne veien til Åssiden kirke.Messen ledes av Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven. Koret dirigeres av Sven Jøran Michelsen.Fri inngang. Kollekt til Drammen International Gospel Choir.