Internasjonal Gudstjeneste i samarbeid med DIGC

Søndag den 9. februar kl 11.00 arrangeres internasjonal gudstjeneste i Åssiden kirke. Dette er en gudstjeneste i samarbeid med DIGC. Åssiden menighet avslutter sin misjonsuke på denne måten. Koret vil synge flere av sine sanger og ellers medvirke i menighetens fellessang. Åssiden kirke er DIGC egen hjemmekirke, og koret medvirker hvert år i en rekke gudstjenester.

Gudstjenesten ledes av sokneprest og korprest Dag Kaspersen. Trond Akerø-Kleven er korets pianist og menighetens organist.

Innsamling til menighetens misjonsprosjekt i Bolivia. Nattverd.

Etter gudstjenesten blir det servert kirkekaffe i menighetssalen.