Internasjonal gudstjeneste med DIGC i Åssiden kirke

On Sunday the 23.th of Sept there will be arranged an international service in Åssiden Church, at 11.00 AM. This service is planned and led in cooperation with migrants from the local community. Drammen International Gospel Choir will be singing.

I samarbeid med Drammen International Gospel Choir og migranter fra byen og bydelen feirer vi internasjonal gudstjeneste i Åssiden kirke.

Vår menighet er et internasjonalt fellesskap. Derfor vil det denne søndagen synges salmer og sanger som er kjent langt utenfor våre grenser. Noen av bibeltekstene vil også leses på flere språk. Vi feirer både dåp og nattverd i denne gudstjenesten.

Gudstjenseten ledes av Jon Jørgensen, Dag Kaspersen, Trond Akerø-Kleven, Sven Jøran Michelsen og frivillige fra gospelkoret og lokalmiljøet på Åssiden.